صفحه اصلی                                                                                                                                           چهار شنبه, 1395/8/5 ساعت: 7:25:19 PM


* مشترک گرامي ، شما ميتوانيد با ارائه مشخصات سرويس فعال خود از اين طريق مستقيما نسبت به تمديد فوري سرويس ADSL خود اقدام نماييد
* ممکن است شماره تلفن اتصال شما با نام کاربري اتصال شما يکسان باشد.

( شماره تلفن اتصال - مثال: 22001213)
( نام کاربري اتصال - مثال: Mehrdad7 يا 22001213 )
( کلمه عبور اتصال - مثال: 342367)


-- ورود اطلاعات اتصال --
 
  شماره تلفن اتصال:
  نام کاربري اتصال:
  كلمه عبور اتصال:©2007 - 2016 کلیه حقوق نرم افزار جامع ADSL-Tools طبق قوانین حق تکثیر متعلق به Dorna Net میباشد.